Menu

Cách sử dụng bộ lệnh Bracket Mode – CQG

Cách sử dụng bộ lệnh Bracket Mode – CQG

Bộ lệnh Bracket Mode là gì?

Trên CQG Desktop, bên cạnh các lệnh chờ do người dùng tự đặt, chức năng Bracket Mode sẽ cho phép người dùng xác định trước điểm chốt lời (take profit) và dừng lỗ (stop loss) tại các mức giá mong muốn.

Đặt Bộ lệnh Chốt lời & Dừng lỗ

Bước 1

Để kích hoạt chức năng Bracket Mode, trên giao diện đặt lệnh HOT, người dùng click vào ‘mũi tên’ bên cạnh ô ‘OCO’, sau đó chọn ‘Lệnh điều kiện’.

bracket mode dừng lỗ chốt lời trong CQG

Khi đó, ô “OCO” sẽ thay đổi thành ‘TP: x SL: x’

bracket mode dừng lỗ chốt lời trong CQG
bracket mode dừng lỗ chốt lời trong CQG

Click vào ô ‘TP: x SL: x’ để kích hoạt chức năng Bracket Mode (chuyển sang màu vàng).

Bước 2

Người dùng tiến hành đặt lệnh như bình thường. Sau khi đặt lệnh, cửa sổ xác nhận sẽ kèm theo các mục để người dùng xác định điểm chốt lời (take profit) và cắt lỗ (stop loss):

bracket mode dừng lỗ chốt lời trong CQG

Người dùng có thể bỏ chọn điểm chốt lời hoặc điểm cắt lỗ.

Điểm chốt lời và cắt lỗ có thể được xác định dựa theo:

Bước giá (tính từ giá đặt), Mức lợi nhuận/ lỗ, Mức giá mong muốn.

bracket mode dừng lỗ chốt lời trong CQG

Xác định điểm chốt lời/ cắt lỗ dựa trên bước giá, tính từ giá người dùng đặt.

bracket mode dừng lỗ chốt lời trong CQG

Xác định điểm chốt lời/ cắt lỗ dựa trên mức lợi nhuận/ lỗ.

bracket mode dừng lỗ chốt lời trong CQG

Xác định điểm chốt lời/ cắt lỗ tại cụ thể mức giá mong muốn.

Sau khi lựa chọn điểm chốt lời/ cắt lỗ, bấm “Đặt lệnh”. Khi đó, bên cạnh lệnh do người dùng đặt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh 2 lệnh chờ với loại lệnh và mức giá tại điểm chốt lời/ cắt lỗ đã được xác định bởi người dùng.

Lưu ý

Hai lệnh để chốt lời và cắt lỗ trong chế độ Bracket Mode sẽ tự động được ghép OCO và sẽ có hiệu lực DAY hoặc GTC (tùy thuộc vào người dùng thiết lập).

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý