Menu

Cách thiết lập FIFO trên CQG Desktop

Cách thiết lập FIFO trên CQG Desktop

Thiết lập hiển thị

FIFO và FIFO Intraday:

Trên CQG Desktop có 2 cách để cho người dùng lựa chọn hiển thị phương thức ghép
lệnh tất toán là: 

FIFO (First In First Out) : ưu tiên ghép lệnh được đặt trước.

FIFO Intraday :  ưu tiên ghép lệnh được đặt trước trong phiên giao dịch hiện tại.

Để cho đồng bộ về hiển thị và cách thức ghép lệnh tất toán trên Vision Comodities, người
dùng cần thực hiện lựa chọn cách thức ghép lệnh theo FIFO.

Cài đặt ghép lệnh theo FIFO.

Bước 1

Trên giao diện màn hình CQG Desktop:

Chọn ‘Tùy chỉnh’ -> Chọn ‘Vị thế, Lãi Lỗ chưa ghi nhận, Lãi Lỗ’

Bước 2

Trên giao diện ‘Vị thế, Lãi/ Lỗ chưa ghi nhận, Lãi / Lỗ’:

Chọn/Bỏ chọn ‘Trùng dữ liệu trong ngày’ (Match Intraday first):

  • Chọn: Lệnh hiển thị theo FIFO – Intraday
  • Bỏ chọn: Lệnh hiển thị theo FIFO (khuyến nghị thực hiện).

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý