Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 30)

 “Giao dịch hợp đồng kim loại LME khác với giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của các sản phẩm khác?”; “Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi giao dịch hợp đồng kim loại LME?”

Giao dịch hợp đồng kim loại LME khác với giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của các sản phẩm khác?

Về niêm yết giao dịch:

Hợp đồng kim loại LME được Sở giao dịch Kim loại London (LME) niêm yết theo ngày. Mỗi ngày kết thúc phiên giao dịch, Sở LME sẽ niêm yết thêm các đồng ngày mới. Hiện tại,  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam  (MXV) đang giao dịch Hợp đồng LME 3 tháng đối thoại với các sản phẩm kim loại như đồng, nhôm, chì, kẽm, bạch, Niken. Hợp đồng này sẽ có thời hạn là 3 tháng kể từ ngày niêm yết.

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 30): Hợp đồng kim loại LME

Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn các sản phẩm trên các Sở Giao dịch hàng hoá khác sẽ được niêm yết theo các tháng kỳ hạn trong năm. Ngày đáo hạn là ngày theo quy định của các Sở Giao dịch nước ngoài. Hiện tại, MXV đang niêm yết giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn đối với cả bốn nhóm mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng.

Về giao dịch:

Hợp đồng kim loại LME chủ yếu giao dịch trên nền tảng giao dịch vào ngày mà hợp đồng đấy được niêm yết. Qua ngày niêm yết, các hợp đồng này sẽ gần như không giao dịch trên nền tảng giao dịch mà sẽ chuyển sang giao dịch trên thị trường giao dịch thỏa thuận. Chính vì vậy, với những hợp đồng kim loại LME, khách hàng chỉ có thể đặt lệnh giao dịch trên nền tảng giao dịch vào ngày hợp đồng đấy được niêm yết (có thanh khoản trên nền tảng giao dịch). Qua ngày niêm yết, khách hàng muốn đặt lệnh giao dịch các hợp đồng LME sẽ phải đặt lệnh giao dịch qua MXV.

Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn các sản phẩm trên các Sở Giao dịch hàng hoá khác sẽ giao dịch được trên nền tảng giao dịch kể từ ngày giao dịch đầu tiên đến hết ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng đó.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi giao dịch hợp đồng kim loại LME?

Theo quy định của MXV, để thực hiện hoạt động giao dịch các loại đồng kim loại LME hợp nhất, nhà tư vấn cần mở một tài khoản giao dịch chuyên biệt dành riêng cho giao dịch này. Tuy nhiên, tài khoản giao dịch hợp nhất loại LME sẽ không được thực hiện giao dịch các mặt hàng của Sở Giao dịch liên thông thông tin khác.

Nguồn MXV

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email