Cách sử dụng lệnh OCO – CQG

Cách sử dụng lệnh OCO – CQG

Lệnh OCO là gì?

OCO (Tiếng anh: One cancels Others): là lệnh điều kiện, liên kết từ 2 lệnh chờ trở lên.

Khi trader đặt lệnh OCO, phải đặt các mức giá STP/ LMT/ STL… (không đặt MKT).

Khi giá thị trường giao dịch chạm 1 mức giá đã đặt, lệnh có mức giá đó sẽ khớp và tất cả các lệnh còn lại sẽ bị huỷ.

Đặt lệnh OCO

Bước 1

Để tiến hành đặt lệnh OCO, trong cửa sổ đặt lệnh HOT, click vào nút OCO trước khi tiến hành đặt lệnh. Khi nút OCO chuyển sang màu vàng, lệnh OCO sẽ được kích hoạt.

đặt lệnh OCO trong CQG
đặt lệnh OCO trong CQG

Bước 2

Tiếp theo, tiến hành đặt các lệnh như bình thường để ghép thành 1 chuỗi OCO. Các lệnh được ghép thành chuỗi OCO sẽ có biểu tượng ‘liên kết’.

Diễn giải: lệnh Buy 2 lot giá 875’4 đang được ghép OCO

với lệnh Sell 2 lot giá 874’6

Bước 3

Sau khi đã tạo xong chuỗi lệnh OCO mong muốn, click vào nút OCO một lần nữa, hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận:

Ấn “Đặt 2 lệnh” để xác nhận và đẩy lệnh OCO lên sàn.

Diễn giải: Với lệnh OCO, nếu lệnh Mua 2 lot ZSEU20 khớp

tại giá 875’4 thì hệ thống tự động hủy lệnh chờ Bán 2 lot

ZSEU20  tại giá 874’6, và ngược lại.

Lưu ý

Các lệnh kết hợp bởi OCO đều là lệnh chờ ở tình trạng chưa khớp, nên nhà giao dịch vẫn có thể sửa đổi/ xóa các lệnh này.

Lệnh OCO thường được sử dụng trong trường hợp: lệnh chốt lời liên kết OCO với lệnh dừng lỗ. 

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý