Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX gởi tới quý khách hàng, mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV do Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam ban hành, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/06/2024

Thông tin chi tiết ban hành mức ký quỹ ngày 21/06/2024

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email