thay doi ky quy 2605-2023

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX gởi tới quý khách hàng, mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV do Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam ban hành, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/05/2023.

Thông tin chi tiết ban hành mức ký quỹ ngày 26/05/2023
thay doi ky quy 2605

thay doi ky quy 2605-2

 

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email