lich tat toan 04.2024

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

TRUJ24

Cao su RSS3 4/24

23/04/2024

Trước 15:00 ngày 05/04/2024

2

QPJ24

Dầu ít lưu huỳnh 4/24

09/04/2024

Trước 21:00 ngày 05/04/2024

3

MPOK24

Dầu cọ thô 5/24

30/04/2024

Trước 15:00 ngày 12/04/2024

4

ZFTK24

Cao su TSR20 5/24

30/04/2024

Trước 15:00 ngày 12/04/2024

5

FEFJ24

Quặng sắt 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 12/04/2024

6

NQMK24

Dầu WTI mini 5/24

17/04/2024

Trước 21:00 ngày 15/04/2024

7

MCLEK24

Dầu WTI micro 5/24

17/04/2024

Trước 21:00 ngày 15/04/2024

8

CLEK24

Dầu WTI 5/24

18/04/2024

Trước 21:00 ngày 17/04/2024

9

KCEK24

Cà phê Arabica 5/24

22/04/2024

Trước 21:00 ngày 19/04/2024

10

NQGK24

Khí tự nhiên mini 5/24

23/04/2024

Trước 21:00 ngày 19/04/2024

11

CTEK24

Bông sợi 5/24

24/04/2024

Trước 21:00 ngày 22/04/2024

12

CCEK24

Ca cao 5/24

24/04/2024

Trước 21:00 ngày 22/04/2024

13

NGEK24

Khí tự nhiên 5/24

24/04/2024

Trước 21:00 ngày 22/04/2024

14

SSRJ24

Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

15

SSCJ24

Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

16

LHCJ24

Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

17

LRCK24

Cà phê Robusta 5/24

25/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

18

MQIK24

Bạc mini 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

19

MQCK24

Đồng mini 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

20

MHGK24

Đồng micro 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

21

BMM24

Dầu Brent mini 6/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

22

RBEK24

Xăng RBOB 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

         

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUJ24

Cao su RSS3 4/24

23/04/2024

Trước 15:00 ngày 05/04/2024

2

QPJ24

Dầu ít lưu huỳnh 4/24

11/04/2024

Trước 21:00 ngày 09/04/2024

3

ZFTK24

Cao su TSR20 5/24

30/04/2024

Trước 15:00 ngày 12/04/2024

4

FEFJ24

Quặng sắt 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 12/04/2024

5

NQMK24

Dầu WTI mini 5/24

19/04/2024

Trước 21:00 ngày 17/04/2024

6

MCLEK24

Dầu WTI micro 5/24

19/04/2024

Trước 21:00 ngày 17/04/2024

7

CLEK24

Dầu WTI 5/24

22/04/2024

Trước 21:00 ngày 18/04/2024

8

SSRJ24

Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

9

SSCJ24

Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

10

LHCJ24

Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24

30/04/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

11

NQGK24

Khí tự nhiên mini 5/24

25/04/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

12

CTEK24

Bông sợi 5/24

08/05/2024

Trước 21:00 ngày 23/04/2024

13

SIEJ24

Bạc 4/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

14

MQIK24

Bạc mini 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

15

SILJ24

Bạc micro 4/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

16

CPEJ24

Đồng 4/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

17

MQCK24

Đồng mini 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

18

MHGK24

Đồng micro 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

19

PLEJ24

Bạch kim 4/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

20

NGEK24

Khí tự nhiên 5/24

26/04/2024

Trước 21:00 ngày 24/04/2024

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email