Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPN24

Dầu ít lưu huỳnh 7/24

09/07/2024

Trước 21:00 ngày 05/07/2024

2

TRUN24

Cao su RSS3 7/24

25/07/2024

Trước 15:00 ngày 09/07/2024

3

MPOQ24

Dầu cọ thô 8/24

31/07/2024

Trước 15:00 ngày 15/07/2024

4

ZFTQ24

Cao su TSR20 8/24

31/07/2024

Trước 15:00 ngày 15/07/2024

5

FEFN24

Quặng sắt 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 15/07/2024

6

NQMQ24

Dầu WTI Mini 8/24

17/07/2024

Trước 21:00 ngày 15/07/2024

7

MCLEQ24

Dầu WTI micro 8/24

17/07/2024

Trước 21:00 ngày 15/07/2024

8

CLEQ24

Dầu WTI 8/24

18/07/2024

Trước 21:00 ngày 17/07/2024

9

NQGQ24

Khí tự nhiên mini 8/24

24/07/2024

Trước 21:00 ngày 22/07/2024

10

NGEQ24

Khí tự nhiên 8/24

25/07/2024

Trước 21:00 ngày 23/07/2024

11

ALIQ24

Nhôm COMEX 8/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

12

SSRN24

Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

13

SSCN24

Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

14

LHCN24

Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUN24

Cao su RSS3 7/24

25/07/2024

Trước 15:00 ngày 09/07/2024

2

QPN24

Dầu ít lưu huỳnh 7/24

11/07/2024

Trước 21:00 ngày 09/07/2024

3

ZLEN24

Dầu Đậu Tương 7/24

12/07/2024

Trước 21:00 ngày 10/07/2024

4

ZSEN24

Đậu Tương 7/24

12/07/2024

Trước 21:00 ngày 10/07/2024

5

ZREN24

Gạo thô 7/24

12/07/2024

Trước 21:00 ngày 10/07/2024

6

ZMEN24

Khô Đậu Tương 7/24

12/07/2024

Trước 21:00 ngày 10/07/2024

7

ZWAN24

Lúa Mỳ 7/24

12/07/2024

Trước 21:00 ngày 10/07/2024

8

KWEN24

Lúa mỳ Kansas 7/24

12/07/2024

Trước 21:00 ngày 10/07/2024

9

ZCEN24

Ngô 7/24

12/07/2024

Trước 21:00 ngày 10/07/2024

10

ZFTQ24

Cao su TSR20 8/24

31/07/2024

Trước 15:00 ngày 15/07/2024

11

FEFN24

Quặng sắt 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 15/07/2024

12

KCEN24

Cà phê Arabica 7/24

19/07/2024

Trước 21:00 ngày 17/07/2024

13

NQMQ24

Dầu WTI Mini 8/24

19/07/2024

Trước 21:00 ngày 17/07/2024

14

MCLEQ24

Dầu WTI micro 8/24

19/07/2024

Trước 21:00 ngày 17/07/2024

15

CLEQ24

Dầu WTI 8/24

22/07/2024

Trước 21:00 ngày 18/07/2024

16

SSRN24

Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

17

SSCN24

Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

18

LHCN24

Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24

31/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

19

NQGQ24

Khí tự nhiên mini 8/24

26/07/2024

Trước 21:00 ngày 24/07/2024

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email