Lịch thay đổi tất toán tháng 12/2022

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

NQGF23

Khí tự nhiên mini 01/2023

23/12/2022

Trước 21:00 ngày 21/12/2022

2

LRCF23

Cà phê Robusta 01/2023

23/12/2022

Trước 21:00 ngày 22/12/2022

3

NGEF23

Khí tự nhiên 01/2023

26/12/2022

Trước 21:00 ngày 22/12/2022

4

BMG23

Dầu Brent mini 02/2023

27/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

5

MQIF23

Bạc mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

6

MQCF23

Đồng mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

7

MHGF23

Đồng micro 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

8

QOG23

Dầu Brent 02/2023

27/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

9

RBEF23

Xăng RBOB 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

 

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

NQGF23

Khí tự nhiên mini 01/2023

27/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

2

SIEZ22

Bạc 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

3

MQIF23

Bạc mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

4

SILZ22

Bạc micro 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

5

CPEZ22

Đồng 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

6

MQCF23

Đồng mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

7

MHGF23

Đồng micro 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

8

PLEZ22

Bạch kim 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

9

NGEF23

Khí tự nhiên 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

 

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email