lich tat toan 02.2023

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

LRCH23

Cà phê Robusta 03/2023

23/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

2

MQIH23

Bạc mini 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

3

MQCH23

Đồng mini 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

4

MHGH23

Đồng micro 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

5

BMJ23

Dầu Brent mini 04/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

6

RBEH23

Xăng RBOB 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

7

QOJ23

Dầu Brent 04/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 23/02/2023

8

MPOH23

Dầu cọ thô 03/2023

28/02/2023

Trước 15:00 ngày 24/02/2023

9

SBEH23

Đường 11 03/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

10

SIEH23

Bạc 03/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

11

SILH23

Bạc micro 03/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

12

CPEH23

Đồng 03/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

13

PLEH23

Bạch kim 03/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

14

ZREH23

Gạo thô 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

15

KWEH23

Lúa mỳ Kansas 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

16

XBH23

Đậu tương mini 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

17

XCH23

Ngô mini 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

18

XWH23

Lúa mỳ mini 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

19

ZLEH23

Dầu đậu tương 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 27/02/2023

20

ZSEH23

Đậu tương 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 27/02/2023

21

ZMEH23

Khô đậu tương 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 27/02/2023

22

ZWAH23

Lúa mỳ 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 27/02/2023

23

ZCEH23

Ngô 03/2023

28/02/2023

Trước 22:00 ngày 27/02/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

NQGH23

Khí tự nhiên mini 03/2023

23/02/2023

Trước 21:00 ngày 21/02/2023

2

CTEH23

Bông sợi 03/2023

09/03/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

3

SIEG23

Bạc 02/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

4

MQIH23

Bạc mini 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

5

SILG23

Bạc micro 02/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

6

CPEG23

Đồng 02/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

7

MQCH23

Đồng mini 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

8

MHGH23

Đồng micro 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

9

PLEG23

Bạch kim 02/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

10

NGEH23

Khí tự nhiên 03/2023

24/02/2023

Trước 21:00 ngày 22/02/2023

11

LRCH23

Cà phê Robusta 03/2023

27/03/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

12

SBEH23

Đường 11 03/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

13

QOJ23

Dầu Brent 04/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

14

BMJ23

Dầu Brent mini 04/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

15

RBEH23

Xăng RBOB 03/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 24/02/2023

16

XBH23

Đậu tương mini 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

17

XWH23

Lúa mỳ mini 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

18

XCH23

Ngô mini 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 24/02/2023

 

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email