tat toan thang 5

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

BMN23

Dầu Brent mini 07/2023

29/05/2023

Trước 21:00 ngày 25/05/2023

2

RBEM23

Xăng RBOB 06/2023

29/05/2023

Trước 21:00 ngày 25/05/2023

3

QON23

Dầu Brent 07/2023

29/05/2023

Trước 21:00 ngày 26/05/2023

4

MPOM23

Dầu cọ thô 06/2023

31/05/2023

Trước 15:00 ngày 29/05/2023

5

SIEM23

Bạc 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

6

SILM23

Bạc micro 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

7

CPEM23

Đồng 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

8

PLEM23

Bạch kim 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

SIEK23

Bạc 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

2

SILK23

Bạc micro 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

3

CPEK23

Đồng 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

4

MQCM23

Đồng mini 06/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

5

MHGM23

Đồng micro 06/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

6

PLEK23

Bạch kim 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

7

NGEM23

Khí tự nhiên 06/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

8

QON23

Dầu Brent 07/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

9

BMN23

Dầu Brent mini 07/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

10

RBEM23

Xăng RBOB 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email