tat toan hop dong 09.2023

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MQCV23

Đồng mini 10/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

2

MHGV23

Đồng micro 10/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

3

BMX23

Dầu Brent mini 11/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

4

RBEV23

Xăng RBOB 10/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

5

QOX23

Dầu Brent 11/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 26/09/2023

6

MPOV23

Dầu cọ thô 10/23

29/09/2023

Trước 15:00 ngày 27/09/2023

7

SBEV23

Đường 11 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

8

SIEV23

Bạc 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

9

SILV23

Bạc micro 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

10

CPEV23

Đồng 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

11

PLEV23

Bạch kim 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

12

ZLEV23

Dầu đậu tương 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 28/09/2023

13

ZMEV23

Khô đậu tương 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 28/09/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

SIEU23

Bạc 09/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

2

SILU23

Bạc micro 09/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

3

CPEU23

Đồng 09/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

4

MQCV23

Đồng mini 10/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

5

MHGV23

Đồng micro 10/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

6

PLEU23

Bạch kim 09/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

7

NGEV23

Khí tự nhiên 10/23

27/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/09/2023

8

SBEV23

Đường 11 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

9

QOX23

Dầu Brent 11/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

10

BMX23

Dầu Brent mini 11/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

11

RBEV23

Xăng RBOB 10/23

29/09/2023

Trước 21:00 ngày 27/09/2023

 

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email