lich tat toan 0103

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá VMEX thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MQCJ23

Đồng mini 04/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

2

MHGJ23

Đồng micro 04/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

3

BMK23

Dầu Brent mini 05/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

4

RBEJ23

Xăng RBOB 04/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

5

QOK23

Dầu Brent 05/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 28/03/2023

6

MPOJ23

Dầu cọ thô 04/2023

31/03/2023

Trước 15:00 ngày 29/03/2023

7

SIEJ23

Bạc 04/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 29/03/2023

8

SILJ23

Bạc micro 04/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 29/03/2023

9

CPEJ23

Đồng 04/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 29/03/2023

10

PLEJ23

Bạch kim 04/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 29/03/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

SIEH23

Bạc 03/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

2

SILH23

Bạc micro 03/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

3

CPEH23

Đồng 03/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

4

MQCJ23

Đồng mini 04/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

5

MHGJ23

Đồng micro 04/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

6

PLEH23

Bạch kim 03/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

7

NGEJ23

Khí tự nhiên 04/2023

29/03/2023

Trước 21:00 ngày 27/03/2023

8

QOK23

Dầu Brent 05/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 29/03/2023

9

BMK23

Dầu Brent mini 05/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 29/03/2023

10

RBEJ23

Xăng RBOB 04/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 29/03/2023

 

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email