Menu

Báo cáo nông sản hàng tuần của USDA

Báo cáo nông sản hàng tuần của USDA

Thứ 2: Báo cáo kiểm tra giao hàng của USDA

Báo cáo kiểm tra giao hàng (tên tiếng anh: Export Inspections) được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thường phát hành vào thứ 2 đầu tuần, cung cấp các số liệu hàng lên tàu xuất khẩu trong tuần tính đến thứ năm tuần trước của các mặt hàng ngô, đậu tương và lúa mỳ.

Các số liệu xuất khẩu trong tuần và xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ, sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quát về tình hình thực hiện các đơn hàng xuất khẩu của Mỹ và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 22:00 thứ 2 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 23:00 thứ 2 hàng tuần.

Thứ 3: Báo cáo mùa vụ cây trồng của USDA

Báo cáo mùa vụ cây trồng (tên tiếng anh: Crop Progress) được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành từ tháng 4 đến hết tháng 11 hàng năm, cung cấp các số liệu về tiến độ và chất lượng các mùa vụ nông sản tại Mỹ bao gồm: ngô, đậu tương, lúa mỳ vụ đông, lúa mỳ vụ xuân, bông, đường.

Các số liệu về mùa vụ sẽ chi tiết đến từng bang sản xuất, có so sánh với tuần trước, năm ngoái và trung bình 5 năm qua. Sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết về các mùa vụ nông sản tại Mỹ.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 03:00 thứ 3 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 04:00 thứ 3 hàng tuần.

Thứ 5: Báo cáo giao hàng & bán hàng của USDA

Báo cáo giao hàng & bán hàng (tên tiếng anh: Export Sales report) được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành vào giữa tuần, cung cấp các số liệu bán hàng và giao hàng trong tuần trước của các mặt hàng nông sản tại Mỹ, bao gồm ngô, đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương, lúa mỳ, bông, đường.

Các số liệu này sẽ được phân bổ chi tiết đến từng quốc gia nhập khẩu lớn.

Các số liệu bao gồm cả bán hàng và giao hàng trong tuần và lũy kế từ đầu niên vụ, sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quát về tình hình xuất khẩu của Mỹ và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 19:30 thứ 5 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 20:30 thứ 5 hàng tuần.

Nguồn: MXV news.

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý