Menu

Giao Dịch Spread Trong Giao Dịch Hàng Hóa Là Gì?

Giao Dịch Spread Trong Giao Dịch Hàng Hóa Là Gì?

Giao dịch spread

Ngày 10/6/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đưa ra sản phẩm mới, bắt đầu giao dịch các Hợp đồng chênh lệch giá (Spread) – một sản phẩm quan trọng trong nghiệp vụ Bảo hiểm rủi ro giá đầu vào cho các doanh nghiệp. Giao dịch Spread trong giao dịch hàng hóa đang được các nhà đầu tư quan tâm.

Khái niệm về Spread trong giao dịch hàng hóa

Giao dịch Spread là một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Trong giao dịch Spread, nhà đầu tư/ giao dịch viên (trader) đồng thời mua một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn (futures contract) và bán một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn khác nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa hai hợp đồng. Giao dịch Spread trong giao dịch hàng hóa là một chiến lược phổ biến được sử dụng với nhiều loại tài sản khác nhau.

Các nhà đầu tư luôn cố gắng tìm cách để hạn chế một số rủi ro, mặt khách mong muốn gia tăng cơ hội giao dịch khi có cơ hội và tối đa hóa lợi nhuận của họ. Futures Spread là một dạng giao dịch phù hợp với những nhu cầu như vậy, được các nhà đầu tư rất quan tâm vì một số đặc tính ký quỹ được tính một mức thấp hoặc được giảm thiểu ở một số trường hợp, do đó khiến cho việc quản trị rủi ro vị thế nắm giữ dễ dàng hơn hoặc mở ra các cơ hội đầu tư khác.

Một số ví dụ giao dịch phù hợp với giao dịch Spread:

 • Khi các tin tức ảnh hưởng đáng kể đến giá một kỳ hạn nhất định nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến giá kỳ hạn khác của cùng một loại hàng hóa
 • Do tính hội tụ của giá nên việc nắm giữ 2 vị thế ngược nhau khác đáo hạn của cùng loại hàng hóa có thể tạo ra được lợi nhuận
 • Rủi ro biến động giá của cùng loại hàng hóa những khác kỳ hạn không quá lớn, do đó việc quản trị tiền ký quỹ (bổ sung) cũng có thể sẽ dễ dàng hơn
 • Khi giao dịch, có thể sử dụng 02 vị thế đối nghịch nhau của cùng loại hàng hóa như một cách để lock-in(khóa) lợi nhuận hoặc rủi ro.
 • Khi giao dịch, có thể sử dụng 02 vị thế đối nghịch nhau của cùng loại hàng hóa như một cách để tạo ra cơ hội cho việc chớp thời cơ trong cả 2 trường hợp sau khi giá lên sẽ tiếp diễn giá xuống hoặc ngược lại, với giả định là giá của cả 2 kỳ hạn của cùng hàng hóa cùng lên cùng xuống với biên độ và xu hướng giống nhau
 • Sử dụng Spread như một cách để tiếp tục phòng hộ rủi ro/chuyển sang kỳ hạn đáo hạn mới khi có thay đổi điều khoản về hợp đồng giao dịch hàng vật chất (physical)
 • Khi giao dịch có thể thay đổi chiến thuật và sử dụng Spread như một cách để tăng tỷ lệ ký quỹ do mức ký quỹ yêu cầu cho Spread của 1 cặp hợp đồng sẽ được giảm đáng kể nếu như so sánh với việc giữ 1 hợp đồng riêng lẻ, từ đó có thể gia tăng ký quỹ khả dụng và dùng ký quỹ khả dụng đó cho các mục đích khác.
 • Giao dịch Spread là một dạng hedging hoặc giao dịch các mặt hàng có liên quan đến nhau hoặc thay thế nhau: ví dụ giao dịch ngược chiều giữa dầu đậu tương và dầu WTI, giữa Ngô CBOT và Đậu tương CBOT, hoặc giao dịch dầu thô và xăng thành phẩm là sản phẩm chiết xuất từ dầu thô, hoặc giữa đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương (Soybean, soybean meal, soybean oil) để khóa lợi nhuận

Điều kiện giao dịch tài khoản Spread

Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu giao dịch, điều kiện tối thiểu của tài khoản được phép giao dịch Spread là số dư trên tài khoản hoặc giá trị tài sản ròng ký quỹ, phải lớn hơn hoặc bằng 1 tỷ VND.

Căn cứ trên Báo cáo sao kê cuối phiên hôm trước được gửi tới khách hàng vào đầu ngày hôm sau nếu số dư tài khoản và giá trị ròng ký quỹ đều nhỏ hơn 1 tỷ VND, tài khoản của khách hàng sẽ bị ở tình trạng Liquidation Only, chỉ cho phép đóng vị thế cũ, không được mở mới vị thế.

Phân loại giao dịch Spread trong giao dịch hàng hóa

Bao gồm 3 loại chính:

 • Inter-month (giao dịch liên kỳ hạn) của cùng hàng hóa có các kỳ hạn khác nhau
 • Inter-commodity (giao dịch liên hàng hóa) của các hàng hóa khác nhau
 • Inter-exchange (giao dịch liên Sở) của hàng hóa giống nhau được niêm yết trên các Sở giao dịch có liên thông
 • Commodity Product spreads là một trường hợp đặc biệt liên quan đến các sản phẩm nguyên liệu đàu vào và thành phẩm

Hướng dẫn đóng mở tài khoản giao dịch Spread

Hướng dẫn đóng mở tài khoản Spread

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Spread

Khách hàng đã có TKGD Futures và muốn mở bổ sung TKGD Spread

 • Bước 1: Khách hàng (KH) yêu cầu Thành viên kinh doanh (TVKD) mở bổ sung TKGD Spread.
 • Bước 2: KH ký Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread) và đăng ký tạo Account/Account + Trader CQG kèm kết nối giá (nếu có) với TVKD.
 • Bước 3: TVKD gửi email (mẫu 1-S) cho Trung tâm Thanh toán Bù trừ (TTBT), cc Khối Quản lý thành viên (QLTV), Khối Quản lý Rủi ro (QLRR), Bộ phận Kế toán (BPKT), đính kèm hồ sơ đầy đủ, gồm:
  • Bản scan Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread)
  • Bản “Danh sách đăng ký thông tin trên CQG cho TKGD Futures và TKGD Spread” (file Excel và PDF có dấu xác nhận của TVKD) – (mẫu 4-S)

Khách hàng chưa có TKGD Futures và muốn mở TKGD Spread

 • Bước 1: KH yêu cầu TVKD mở TKGD Spread.
 • Bước 2: KH ký Hợp đồng mở TKGD Futures Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread); đăng ký tạo Account/Account + Trader CQG kèm kết nối giá (nếu có) với TVKD.
 • Bước 3: Trên hệ thống giao dịch, TVKD mở TKGD Futures cho KH và cập nhật đầy đủ thông tin, bao gồm:
  • Scan CMND/Hộ chiếu/CCCD bản gốc (đủ 2 mặt);
  • Các thông tin khớp với CMND/Hộ chiếu/CCCD;
  • Chữ ký phải là ảnh scan chữ ký của KH trên hợp đồng.
 • Bước 4: TVKD gửi email (mẫu 2-S) cho TTBT, cc QLTV, QLRR, BPKT, đính kèm hồ sơ đầy đủ, gồm:
  • Bản scan trang số 01 của hợp đồng mở TKGD (đầy đủ chữ ký, con dấu của TVKD và KH);
  • Scan Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread);
  • Scan CMND/Hộ chiếu/CCCD bản gốc (đủ 2 mặt);
  • Bản “Danh sách đăng ký thông tin trên CQG cho TKGD Futures và TKGD Spread” (file Excel và PDF có dấu xác nhận của TVKD) – (mẫu 4-S).
 • Bước 5: TTBT kiểm tra thông tin trên hệ thống giao dịch và hồ sơ TVKD gửi. Nếu thông tin đầy đủ, chính xác và KH đủ điều kiện giao dịch Spread, TTBT thực hiện:
  • Kích hoạt TKKQ của TKGD Futures trên hệ thống giao dịch.
  • Mở TKGD Spread, CQG Trader và báo lại cho TVKD khi hoàn thành.

Hướng dẫn đóng tài khoản giao dịch Spread

Bước 1: Khách hàng yêu cầu TVKD đóng TKGD Spread

Bước 2: TVKD gửi email cho TTBT, cc QLTV, QLRR, BPKT yêu cầu khóa TKGD Spread (mẫu 3-S).

Bước 3: Nếu TKGD đủ điều kiện đóng (số dư tài khoản ≥ 0):

 • TTBT điều chỉnh hạn mức GD trên CQG về 0.
 • QLRR hủy CQG Trader của TKGD Spread (nếu có).

Bước 4: TTBT thông báo TVKD về việc đã đóng TKGD Spread.

Ở đâu hỗ trợ mở tài khoản Spread (giao dịch hàng hóa) uy tín?

Đây là một kênh khá mới tại Việt Nam nên chưa có nhiều tài liệu tham khảo cho các NĐT trải nghiệm. Tại VMEX, chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính hỗ trợ các NĐT mở tài khoản và tư vấn giao dịch. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 091 19 19 356 và website: vmex.vn

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý