Quyền chọn hàng hóa tại Việt Nam

Trong giao dịch hàng hóa phái sinh, bên cạnh hợp đồng tương lai thì hợp đồng quyền chọn hàng hóa cũng là một công cụ giúp người nông dân và nhà đầu tư phòng vệ rủi ro về giá. Tại Việt Nam, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã triển khai giao dịch các loại hàng hóa thông qua Hợp đồng quyền chọn hàng hóa từ ngày 26.06.2023 đem đến nhiều sự lựa chọn cho quý nhà đầu tư khi giao dịch hàng hóa phái sinh.

Tổng quan quyền chọn hàng hóa

Quyền chọn hàng hóa là gì

Là quyền chọn mà tài sản cơ sở là một loại hàng hóa cơ bản (nông sản, kim loại quý, kim loại công nghiệp…). Theo đó, người nắm giữ quyền chọn có quyền được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc bán (nếu là quyền chọn bán) một số lượng nhất định hàng hóa cơ sở với giá thỏa thuận trước vào hoặc trước một ngày cụ thể.

Nguyên tắc đặt tên mã Hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Hợp đồng quyền chọn hàng hóa giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ được đặt mã Hợp đồng theo nguyên tắc sau:

Mã Hợp đồng = Loại quyền chọn + Mã hàng hóa Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở + Mã tháng đáo hạn + Mã năm đáo hạn + Mức giá thực hiện quyền chọn

Trong đó:

 • Loại quyền chọn: quyền chọn mua (Call Options), ký hiệu: C hoăc quyền chọn bán ( Put Options), ký hiệu: P.
 • Mã hàng hóa: được quy định trong đặc tả hợp đồng hàng hóa tương ứng.
 • Mã tháng đáo hạn được quy định như sau:

 

Tháng 01: F Tháng 02: G Tháng 03: H
Tháng 04: J Tháng 05: K Tháng 06: M
Tháng 07: N Tháng 08: Q Tháng 09: U
Tháng 10: V Tháng 11: X Tháng 12:  Z

 

 

 • Mã năm đáo hạn được quy định là hai số cuối của năm
 • Mức giá thực hiện quyền chọn: là mức giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở khi thực hiện quyền.

Ví dụ:

 • Mã Hợp đồng Quyền chọn Mua ngô CBOT đáo hạn tháng 7 năm 2023, với mức giá thực hiện 685.00
 • Quyền chọn Mua “C” + Mã hàng hóa “ZCE” + mã tháng “N” + Mã năm “23” + Mức giá thực hiện quyền chọn “685.00” = C.ZCEN2368500

TÌM HIỂU VỀ ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

 Kênh đầu tư HỢP PHÁP được cấp phép giao dịch tại Việt Nam

Các sản phẩm trong giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Hiện nay theo quyết định ban hành đặc tả Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) có 8 sản phẩm hàng hóa được phép giao dịch theo hình thức hợp đồng quyền chọn bao gồm: Ngô CBOT,  lúa mì CBOT, đường ICE US, dầu Brent ICE EU, đậu tương CBOT, cà phê Arabica ICE US, dầu WTI NYMEX, khí tự nhiên NYMEX. Trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mặt hàng được phép giao dịch theo hình thức này tại MXV.

sản phẩm giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Xem thêm: Hợp đồng quyền chọn là gì?

Danh mục đặc tả hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Ngô CBOT

Hàng hóa giao dịch  Ngô CBOT 
Mã hàng hóa  C.ZCE / P.ZCE 
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô CBOT 
Độ lớn hợp đồng  01 Hợp đồng ký hạn như tiêu chuẩn Ngô CBOT 
Đơn vị niêm yết giá  cent/giạ  
Thời gian giao dịch  Thứ 2 – Thứ 6
 • Phiên 1:  07:00 – 19:45
 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
Bước giá  0.125 cent / giạ 
Tháng đáo hạn 
 • Tháng kỳ hạn hiện tại, hai tháng tiếp theo và: 
 • Niêm yết 2 hợp đồng tháng 3 sau khi mở  hợp đồng
 • Niêm yết 2 hợp đồng tháng 5 sau khi hợp đồng tháng 10 gần như đáo hạn 
 • Niêm yết 2 hợp đồng tháng 9  sau khi hợp đồng tháng 4 gần như đáo hạn  
 • Niêm yết 6  hợp đồng tháng 7 và tháng 12 sau khi hợp đồng tháng 12 gần nhất đáo hạn
Ký quỹ  Theo quy định của MVX 
Giới hạn vị thế Theo quy định của MVX 
Phương thức thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MVX 
Mức giá thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MVX 

Đậu tương CBOT

Hàng hóa giao dịch  Đậu tương CBOT
Mã hàng hóa C.ZSE / P.ZCE
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đậu tương CBOT
Độ lớn hợp đồng  01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đậu tương CBOT 
Đơn Vị yết giá  cent/giạ
Thời gian giao dịch  Thứ 2 – Thứ 6:
 • Phiên 1:  07:00 – 19:45
 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
Bước giá  0.125 cent/giạ
Tháng đáo hạn 
 • Tháng kỳ hạn hiện tại, hai tháng tiếp theo 
 • 9 tháng kỳ hạn 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 tính từ tháng hiện tại và thêm một tháng 11 được niêm yết trong tháng 8
Ngày giao dịch cuối cùng Thứ Sáu gần nhất và trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn ít nhất 2 ngày làm việc 
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn hạn vị thế  Theo quy định của MXV
Phương thức thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Mức giá thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MXV
Kiểu quyền chọn  Quyền chọn kiểu Mỹ 

Lúa mì CBOT

Hàng hóa giao dịch  Lúa mì CBOT 
Mã hàng hóa C.ZWA / P.ZWA 
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mì CBOT 
Độ lớn hợp đồng 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mì CBOT 
Đơn vị yết giá cent/giạ 
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
 • Phiên 1:  07:00 – 19:45
 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.125 cent/giạ
Tháng đáo hạn 
 • Tháng kỳ hạn hiện tại, hai tháng tiếp theo
 • 6 tháng kỳ hạn 3, 5, 7, 9, 12 tính từ tháng hiện tại và thêm một tháng 7 được niêm yết vào tháng 7
Ngày giao dịch cuối cùng Thứ Sáu gần nhất và trước ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước đáo hạn ít nhất 2 ngày làm việc  
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Phương thức thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MXV
Mức giá thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Kiểu quyền chọn Quyền chọn kiểu Mỹ

Cà phê Arabica ICE US

Hàng hóa giao dịch Cà phê Arabica ICE US
Mã hàng hóa C.KCE / P.KCE
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Cà phê Arabica ICE US
Độ lớn hợp đồng 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Cà phê Arabica ICE US
Đơn vị yết giá cent/pound
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:

15:15 – 0:30 (ngày hôm sau)

Bước giá 0.01 cent/pound
Tháng đáo hạn 
 • Tháng đáo hạn thông thường (Regular Options): Tháng 3, 5, 7, 9, 12
 • Tháng đáo hạn nối tiếp (Serial Options): 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11
 • Với mỗi serial options, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn liền sau gần nhất
Ngày giao cuối cùng Ngày thứ sáu thứ hai của tháng trước đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Phương thức thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MXV
Mức giá thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MXV
Kiểu quyền chọn  Quyền chọn kiểu Mỹ

Đường 11 ICE US

Hàng hóa giao dịch  Đường 11 ICE US
Mã hàng hóa C.SBE / P.SBE
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đường 11 ICE US
Độ lớn hợp đồng 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đường 11 ICE US
Đơn vị yết giá cent/pound
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:

14:30 – 00:00 (ngày hôm sau)

Bước giá 0.01 cent/pound 
Tháng đáo hạn 
 • Tháng đáo hạn thông thường (Regular Options): Tháng 1, 3, 5, 7, 10
 • Tháng đáo hạn nối tiếp (Serial Options): Tháng 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12
 • Với tháng đáo hạn là tháng 1, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tháng 3 là hợp đồng kỳ hạn tiêu cơ sở
 • Với các serial option còn lại, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn liền sau gần nhất
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thứ 15 của tháng trước tháng đáo hạn. Nếu ngày này rơi vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, ngày làm việc tiếp theo sẽ là ngày giao dịch cuối cùng
Ký quỹ  Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Phương thức thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Mức giá thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Kiểu quyền chọn  Quyền chọn kiểu Mỹ

Dầu thô WTI NYMEX

Hàng hóa giao dịch  Dầu thô WTI NYMEX
Mã hàng hóa C.CLE / P.CLE
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô WTI NYMEX
Độ lớn hợp đồng 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô WTI NYMEX
Đơn vị yết giá USD/thùng
Thời gian giao dịch Thứ  2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.01 USD/thùng
Tháng đáo hạn  Các tháng liên tiếp của năm hiện tại, 10 năm tiếp theo và thêm 2 tháng kỳ hạn của năm thứ 11. Các tháng đáo hạn của một năm và 2 tháng tiếp theo sẽ được thêm mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại kết thúc giao dịch
Ngày giao dịch cuối cùng Trước ngày thứ 25 của tháng trước tháng đáo hạn 6 ngày làm việc. Nếu ngày thứ 25 không phải ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là trước ngày thứ 25 của tháng trước tháng đáo hạn 7 ngày làm việc 
Ký quỹ  Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Phương thức thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Mức giá thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Kiểu quyền chọn  Quyền chọn kiểu Mỹ

Dầu thô Brent ICE EU

Hàng hóa giao dịch  Dầu thô Brent ICE US
Mã hàng hóa C.QO / P.QO
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô Brent ICE US
Độ lớn hợp đồng  01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô Brent ICE US
Đơn Vị yết giá  USD/thùng
Thời gian giao dịch  Thứ 2 – Thứ 6:

7:00 – 5:00 (ngày hôm sau)

Bước giá  0.01 USD/thùng
Tháng đáo hạn  96 tháng liên tiếp kể từ tháng hiện tại 
Ngày giao dịch cuối cùng Trước ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở tương ứng 3 ngày làm việc
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn hạn vị thế  Theo quy định của MXV
Phương thức thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Mức giá thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MXV
Kiểu quyền chọn  Quyền chọn kiểu Mỹ

Khí tự nhiên NYMEX

Hàng hóa giao dịch  Khí tự nhiên NYMEX
Mã hàng hóa C.NGE / P.NGE
Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Khí tự nhiên NYMEX
Độ lớn hợp đồng  01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Khí tự nhiên NYMEX
Đơn Vị yết giá  USD/mmBtu
Thời gian giao dịch  Thứ 2 – Thứ 6:

5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)

Bước giá  0.001 USD/mmBtu
Tháng đáo hạn  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 12 năm tiếp theo. Các tháng đáo hạn của một năm sẽ được thêm mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại kết thúc giao dịch
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 4 cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn (một ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở tương ứng)
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn hạn vị thế  Theo quy định của MXV
Phương thức thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
Mức giá thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MXV
Kiểu quyền chọn  Quyền chọn kiểu Mỹ 

Hướng dẫn cách giao dịch quyền chọn hàng hóa

Với việc chính thức giao dịch quyền chọn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và cơ hội đầu tư tiềm năng mà thị trường hàng hóa mang lại cho các nhà đầu tư.

Để tham gia thị trường, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch hàng hóa và đăng ký giao dịch quyền chọn tại các thành viên của sở để được hướng dẫn và tư vấn. Lưu ý nên tìm hiểu thật kỹ và chỉ mở tài khoản tại các thành viên uy tín, được cấp phép nhằm hạn chế rủi ro khi thực hiện giao dịch hàng hóa.

Giao dịch hợp đồng quyền chọn uy tín tại VMEX

Lựa chọn một công ty thành viên có đầy đủ năng lực, uy tín là việc làm cần thiết khi tham gia giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa.

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa VMEX tự hào là thành viên kinh doanh top đầu của sở được cấp phép và bảo lãnh về giao dịch hàng hóa phái sinh, chuyên hỗ trợ, tư vấn giao dịch hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai hàng hóa. 

Đăng ký tư vấn hoặc mở tài khoản để nhận được thông tin thị trường nhanh nhất, dịch vụ tư vấn theo tiêu chuẩn quốc tế cùng các ưu đãi giao dịch giúp nhà đầu tư tham gia thị trường dễ dàng và thuận lợi nhất

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ

 Đầu tư hàng hóa hợp pháp 

 Lợi nhuận từ 5-10% (*)

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

CÁM ƠN BẠN !

Đã ghi nhận thông tin đăng ký tư vấn thành công.
 

Đội ngũ nhân viên của VMEX sẽ liên hệ bạn sớm.

CÁM ƠN BẠN !

Đã ghi nhận thông tin mở tài khoản thành công.
 

Đội ngũ nhân viên của VMEX sẽ liên hệ bạn sớm.