Lịch sử thị trường hàng hóa

Thị trường giao dịch hàng hóa đã có mặt lâu đời trên thế giới. Nhưng chỉ mới xuất hiện gần đây tại Việt Nam. Bài viết này, VMEX sẽ cùng các nhà đầu tư tìm hiểu Sở giao dịch hàng hóa là gì và lịch sử ra đời của thị trường giao dịch hàng hóa.

Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Sở Giao dịch Hàng hóa là một đối tượng pháp lý có quyền xác định và thực hiện nghiêm túc các quy định và quy trình liên quan đến sản phẩm đầu tư và việc giao dịch các hợp đồng hàng hóa được chuẩn hóa trên Sàn Giao dịch. Sở Giao dịch hay còn đươc hiểu là Trung tâm Giao dịch Hàng hóa vật chất của các giao dịch.

Quá trình hình thành thị trường giao dịch hàng hóa?

Lịch sử thị trường giao dịch hàng hóa từ việc hàng hóa được giao dịch theo hợp đồng tương lai hình thành từ năm 1695 tại Amsterdam. Sau đó 1 thời gian, thị trường trao đổi gạo Dojima đã hình thành nên một dang hợp đồng giống với hợp đồng tương lai hiện đại.

Thông tin vận chuyển nhanh hơn hàng hóa (1840-1865): Theo sự phát triển của các đội tàu vận chuyển và điện báo, thông tin được vận chuyển nhanh hơn sự di chuyển của hàng hóa, rút ngắn được thời gian hơn so với trước đây.

Một số sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới

Sự toàn cầu hóa (1865-1940): Sau sự thiết lập và cài đặt cáp truyền tải xuyên Đại Tây Dương, các Sàn Giao dịch trên thế giới kết nối với nhau tạo thành một thị trường toàn cầu.

Sự sụp đổ sau thế chiến thứ 2 (1940-1970): Sự can thiệp của các chính sách tới quốc gia và lan ra thế giới khiến cho nhiều Sàn Giao dịch phải ngừng hoạt động và toàn bộ các giao dịch tương lai đều bị ngăn cấm.

Sự hồi sinh của các Sàn Giao dịch (1970-2000): Sau khi hệ thống Breton Woods (hệ thống thống nhất mức tỷ giá cho các đồng tiền chính và cho phép ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường tiền tệ) sụp đổ, các thị trường giao dịch hàng hóa bắt đầu hoạt động trở lại. Các giao dịch quyền chọn được cải thiện (theo công thức định giá một số sản phẩm tài chính Black-Scholes), các chính sách được điều chỉnh và phù hợp với các giao dịch tương lai; CFTC- Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa- được thành lập; thị trường dầu thô được thành lập; thỏa thuận hàng hóa quốc tế sụp đổ. Một số Sàn Giao dịch Hàng hóa trên thế giới: CME, ICE, LME, TOCOM, …

Nguồn: MXV

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email