Menu

Các loại lệnh trong phái sinh hàng hóa

Các loại lệnh trong phái sinh hàng hóa

các loại lệnh trong phái sinh hàng hóa

Ở bài viết những thuật ngữ cơ bản trong thị trường phái sinh hàng hóa, chúng tôi đã nói tổng quan về các thuật ngữ mà các nhà đầu tư cần nắm rõ, trong đó có các loại lệnh trong phái sinh hàng hóa. Hôm nay, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn để tìm hiểu xem chúng có những đặc điểm như thế nào?

Trong giao dịch phái sinh hàng hóa, có 2 loại lệnh cơ bản là lệnh thị trường (MKT) và lệnh chờ. Lệnh chờ gồm có 3 lệnh: Limit (LMT), STOP(STP) và STOP LIMIT (STL)

Lệnh thị trường (Market order / MKT)

Mua /Bán các hợp đồng tại mức giá thị trường. Là lệnh thực thi ngay khi bạn ra quyết định vào lệnh.

Lệnh chờ giới hạn (Limit order / LMT)

Mua/Bán các hợp đồng tại mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn.
Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá chỉ định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá chỉ định đối với lệnh mua.

Lệnh LMT có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

  • BÁN LMT và MUA LMT là một loại lệnh chờ đặc biệt
  • BÁN LMT: Là lệnh đặt bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Giá cao hơn này sẽ nằm ở tương lai.
  • MUA LMT: Là lệnh đặt mua với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Giá thấp hơn này sẽ nằm ở tương lai.

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ 2021

Giao dịch hàng hóa trực tuyến – Thị trường liên thông quốc tế

Lệnh dừng (Stop order / STP)

Mua/Bán các hợp đồng với lệnh thị trường khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước.

Tương tự như lệnh chờ giới hạn, Lệnh dừng STP có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Bạn có thể dùng lệnh dừng STP như một lệnh dừng lỗ là loại lệnh nhằm mục đích bảo vệ bạn tránh những thua lỗ thêm khi giá đi ngược hướng với giao dịch của bạn.

Lệnh dừng lỗ luôn rất quan trọng nếu bạn không muốn ngồi trước máy tính cả ngày để lo lắng về việc mình có thể bị thua lỗ hết tiền. Bạn chỉ cần đơn giản là đặt lệnh dừng lỗ cho các lệnh đang có của mình và có thể làm những công việc khác mà không phải lo lắng .

Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order / STL)

Mua/Bán các hợp đồng với mức giá giới hạn khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước.

Lệnh hủy (Cancellation)

Là lệnh dùng để hủy bỏ lệnh đã ra trước đó.

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý