Thông báo: Giao dịch sản phẩm mới Gạo thô, Lúa mỳ Kansas tại MXV

Theo quyết định số 264/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc giao dịch sản phẩm mới Gạo thô, Lúa mỳ Kansas thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago ngày 23/6/2021 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Sản phẩm mới mxv chi tiết dưới đây:

Lưu ý : Quyết định có hiệu lực từ 24/06/2021

Mức ký quỹ hiện tại của các sản phẩm: https://vmex.vn/ky-quy-va-thoi-gian-giao-dich/

  • CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
  • Hotline: 0911 919 356
  • Email: dvkh@vmex.vn
  • Địa chỉ: Tầng 5, 139 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email