Theo quyết định số 264/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc giao dịch sản phẩm mới Gạo thô, Lúa mỳ Kansas thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago ngày 23/6/2021 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Sản phẩm mới mxv chi tiết dưới đây:

Lưu ý : Quyết định có hiệu lực từ 24/06/2021

Mức ký quỹ hiện tại của các sản phẩm: https://vmex.vn/ky-quy-va-thoi-gian-giao-dich/

  • CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
  • Hotline: 0911 919 356
  • Email: dvkh@vmex.vn
  • Địa chỉ: Tầng 5, 139 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý