Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 09/10/2020.

Lưu ý : Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Dầu thô WTI, Dầu thô WTI mini thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Đậu tương: 1980 USD
  • Đậu tương mini: 396 USD
  • Dầu đậu tương: 880 USD
  • Khô đậu tương: 1485 USD
  • Dầu thô WTI: 5610 USD
  • Dầu thô WTI mini : 2805 USD
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư tương lai

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý