Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23-24/01/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 23-24/01/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo:

Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

Thứ 2-3 ( 23-24/01/2023 )

 

lich nghi

Trân trọng,
 VMEX.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email