Menu

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 15/09/2021

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 15/09/2021

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

Thanh khoản của hợp đồng Cao su RSS3 (TRU) khi gần đến ngày đáo hạn (đối với Vị thế mở Mua) rất thấp. Để đề phòng thị trường mất thanh khoản, MXV điều chỉnh thời gian tất toán Vị thế mở Mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên của hợp đồng Cao su RSS3 Tháng 09/2021 (TRUU21) như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUU21Cao su RSS3 09/202117/09/2021Trước 11:00 ngày 15/09/2021

* Lưu ý: Thời gian tất toán mới “Trước 11h00 ngày 15/09/2021” thay vì “Trước 15:00 ngày 15/09/2021” như thông báo ngày 07/09/2021.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý