Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

CTEZ22

Bông sợi 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

2

CCEZ22

Ca cao 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

3

NQGZ22

Khí tự nhiên mini 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

4

NGEZ22

Khí tự nhiên 12/2022

24/11/2022

Trước 21:00 ngày 22/11/2022

5

MQIZ22

Bạc mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

6

MQCZ22

Đồng mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

7

MHGZ22

Đồng micro 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

8

BMF23

Dầu Brent mini 01/2023

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

9

RBEZ22

Xăng RBOB 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

10

QOF23

Dầu Brent 01/2023

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 25/11/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

CTEZ22

Bông sợi 12/2022

07/12/2022

Trước 21:00 ngày 22/11/2022

2

NQGZ22

Khí tự nhiên mini 12/2022

25/11/2022

Trước 21:00 ngày 23/11/2022

3

SIEX22

Bạc 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

4

MQIZ22

Bạc mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

5

SILX22

Bạc micro 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

6

CPEX22

Đồng 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

7

MQCZ22

Đồng mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

8

MHGZ22

Đồng micro 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

9

PLEX22

Bạch kim 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

10

NGEZ22

Khí tự nhiên 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email