Menu

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 25/02/2021

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 25/02/2021

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1ZFTH21Cao su TSR20 03/202126/02/2021Trước 15:00 ngày 24/02/2021
2SBEH21Đường 03/202126/02/2021Trước 23:00 ngày 24/02/2021
3ZLEH21Dầu Đậu Tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
4ZWAH21Lúa Mỳ 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
5ZMEH21Khô Đậu Tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
6ZCEH21Ngô 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
7ZSEH21Đậu Tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
8XWH21Lúa Mỳ Mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
9XBH21Đậu Tương Mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
10XCH21Ngô Mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
11FEFG21Quặng sắt 02/202126/02/2021Trước 02:15 ngày 25/02/2021
12PLEH21Bạch kim 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021
13SIEH21Bạc 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021
14CPEH21Đồng 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021

Nhà đầu tư vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý