Menu

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 27-30/08/2021

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 27-30/08/2021

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1ZFTU21Cao su TSR20 09/202131/08/2021Trước 15:00 ngày 27/08/2021
2MPOU21Dầu cọ thô 09/202131/08/2021Trước 15:00 ngày 27/08/2021
3ZREU21Gạo thô 09/202131/08/2021Trước 23:20 ngày 27/08/2021
4KWEU21Lúa mỳ Kansas 09/202131/08/2021Trước 23:20 ngày 27/08/2021
5XCU21Ngô Mini 09/202131/08/2021Trước 23:45 ngày 27/08/2021
6XBU21Đậu Tương Mini 09/202131/08/2021Trước 23:45 ngày 27/08/2021
7XWU21Lúa Mỳ Mini 09/202131/08/2021Trước 23:45 ngày 27/08/2021
8SIEU21Bạc 09/202131/08/2021Trước 02:00 ngày 28/08/2021
9CPEU21Đồng 09/202131/08/2021Trước 02:00 ngày 28/08/2021
10PLEU21Bạch kim 09/202131/08/2021Trước 02:00 ngày 28/08/2021
11FEFQ21Quặng sắt 08/202131/08/2021Trước 02:15 ngày 28/08/2021
12ZCEU21Ngô 09/202131/08/2021Trước 23:20 ngày 30/08/2021
13ZSEU21Đậu Tương 09/202131/08/2021Trước 23:20 ngày 30/08/2021
14ZMEU21Khô Đậu Tương 09/202131/08/2021Trước 23:20 ngày 30/08/2021
15ZLEU21Dầu Đậu Tương 09/202131/08/2021Trước 23:20 ngày 30/08/2021
16ZWAU21Lúa Mỳ 09/202131/08/2021Trước 23:20 ngày 30/08/2021


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1ZFTU21Cao su TSR20 09/202131/08/2021Trước 15:00 ngày 27/08/2021
2RBEU21Xăng RBOB 09/202131/08/2021Trước 02:00 ngày 28/08/2021
3FEFQ21Quặng sắt 08/202131/08/2021Trước 02:15 ngày 28/08/2021
4QOV21Dầu Brent 10/202131/08/2021Trước 03:00 ngày 28/08/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý