Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOZ22

Dầu cọ thô 12/2022

30/11/2022

Trước 15:00 ngày 28/11/2022

2

XWZ22

Lúa mỳ mini 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

3

KWEZ22

Lúa mỳ Kansas 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

4

XCZ22

Ngô mini 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

5

SIEZ22

Bạc 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

6

SILZ22

Bạc micro 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

7

CPEZ22

Đồng 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

8

PLEZ22

Bạch kim 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

9

ZLEZ22

Dầu đậu tương 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

10

ZMEZ22

Khô đậu tương 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

11

ZWAZ22

Lúa mỳ 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

12

ZCEZ22

Ngô 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOZ22

Dầu cọ thô 12/2022

30/11/2022

Trước 15:00 ngày 28/11/2022

2

XWZ22

Lúa mỳ mini 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

3

KWEZ22

Lúa mỳ Kansas 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

4

XCZ22

Ngô mini 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

5

SIEZ22

Bạc 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

6

SILZ22

Bạc micro 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

7

CPEZ22

Đồng 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

8

PLEZ22

Bạch kim 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

9

ZLEZ22

Dầu đậu tương 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

10

ZMEZ22

Khô đậu tương 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

11

ZWAZ22

Lúa mỳ 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

12

ZCEZ22

Ngô 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email