Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 21/11/2022

Theo quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/11/2022.

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

ky quy lme 2111

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email