Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 26/08/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 26/08/2021

Theo quyết định số 415/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/08/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Xăng pha chế RBOB thay đổi

  • Xăng pha chế RBOB : giảm 550 USD từ 6.875 USD/lot xuống 6.325 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý