Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 28/01/2022

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 28/01/2022

Theo quyết định số 51 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 28/01/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Lúa mì, Lúa mì mini, Lúa mì Kansas, Quặng sắt thay đổi

  • Quặng sắt : tăng 110 USD/lot từ 2.420 USD/lot lên 2.530 USD/lot
  • Lúa mì : tăng 302 USD/lot từ 2.063 USD/lot lên 2.365 USD/lot
  • Lúa mì mini : tăng 60 USD/lot từ 413 USD/lot lên 473 USD/lot
  • Lúa mì Kansas : tăng 33USD/lot từ 2.338 USD/lot lên 2.695 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý