Menu

THÔNG BÁO: Thay đổi phí sử dụng CSDL của SGX và OSE

THÔNG BÁO: Thay đổi phí sử dụng CSDL của SGX và OSE

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau:

Thông báo:

1. Thu phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa qua hệ thống CQG từ ngày 01/09/2020.

2. Thay đổi mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu dành cho các nhà đầu tư cá nhân của Sở giao dịch hàng hóa Singapore (SGX) và Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), cụ thể:

  • SGX: 540.000 VND/ tháng
  • OSE/TOCOM: 830.000 VND/ tháng

Các Sở còn lại, phí kết nối giá không thay đổi.

Chi tiết phí sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG:

Công văn chi tiết từ MXV:

Trân trọng,

VMEX.

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý