Thông báo: Về việc ngưng giao dịch qua số tài khoản tại ngân hàng BIDV

Kính gửi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác

VMEX xin thông báo tới Quý Khách hàng và Quý Đối tác:

Thành viên kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
Mã số Thành viên kinh doanh: 011-KD
Quyết định chấp thuận tư cách TVKD số: 202/QĐ/MXV ngày 19/12/2019

Từ ngày 24/11/2022 , các giao dịch nộp tiền thông qua ngân hàng BIDV sẽ ngưng hoạt động
Số tài khoản: 13510001031111
Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN GIAO DICH HANG HOA VMEX
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh

Quý Khách hàng và Quý Đối tác vui lòng thực hiện theo thông báo trên, những giao dịch nộp tiền vào tài khoản cũ qua Số tài khoản: 13510001031111 ( BIDV ) sẽ không được thực hiện hoặc sẽ bị hoàn trả.

Trân trọng,
VMEX

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email