Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 23/11/2020

Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 23/11/2020

Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 23/11/2020.

Lưu ý : Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Ca cao thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Đậu tương: 2.090 USD (+110 USD)
  • Đậu tương mini: 418 USD (+22 USD)
  • Ca cao: 3.564 USD (+ 1474 USD)

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư tương lai

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý