Menu

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 23-27/05/2022

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 23-27/05/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1BMN22Dầu Brent mini 07/202227/05/2022Trước 21:00 ngày 25/05/2022
2RBEM22Xăng RBOB 06/202227/05/2022Trước 21:00 ngày 25/05/2022
3MPOM22Dầu cọ thô 06/202231/05/2022Trước 15:00 ngày 26/05/2022
4QON22Dầu Brent 07/202227/05/2022Trước 21:00 ngày 26/05/2022
5CPEM22Đồng
06/2022
31/05/2022Trước 21:00 ngày 27/05/2022
6SIEM22Bạc
06/2022
31/05/2022Trước 21:00 ngày 27/05/2022
7PLEM22Bạch kim 06/202231/05/2022Trước 21:00 ngày 27/05/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGM22Khí tự nhiên mini 06/202225/05/2022Trước 21:00 ngày 23/05/2022
2NGEM22Khí tự nhiên 06/202226/05/2022Trước 21:00 ngày 24/05/2022
3SIEK22Bạc
05/2022
26/05/2022Trước 21:00 ngày 24/05/2022
4CPEK22Đồng
05/2022
26/05/2022Trước 21:00 ngày 24/05/2022
5PLEK22Bạch kim 05/202226/05/2022Trước 21:00 ngày 24/05/2022
6QON22Dầu Brent 07/202231/05/2022Trước 21:00 ngày 27/05/2022
7BMN22Dầu Brent mini 07/202231/05/2022Trước 21:00 ngày 27/05/2022
8RBEM22Xăng RBOB 06/202231/05/2022Trước 21:00 ngày 27/05/2022


Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

TIN NỔI BẬT

Phân tích mới nhất

Yêu cầu tư vấn

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý