Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 21/10/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 21/10/2021

Theo quyết định số 534/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/10/2021.

Lưu ý : Ký quỹ một số mặt hàng Nông sản thay đổi

  • Đậu tương : giảm 550 USD từ 3.960 USD/lot xuống 3.410 USD/lot
  • Đậu tương mini : giảm 110 USD từ 792 USD/lot xuống 682 USD/lot
  • Khô Đậu tương : giảm 275 USD từ 2.200 USD/lot xuống 1.925 USD/lot
  • Lúa mì : giảm 220 USD từ 2.283 USD/lot xuống 2.063 USD/lot
  • Lúa mì mini : giảm 44 USD từ 457 USD/lot xuống 413 USD/lot
  • Ngô : giảm 220 USD từ 1.898 USD/lot xuống 1.678 USD/lot
  • Ngô mini : giảm 44 USD từ 380 USD/lot xuống 336 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý