Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/02/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/02/2021

Theo quyết định số 53/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/02/2021.

Lưu ý : Ký quỹ của Đường, Cao su RSS3 thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Đường 11: Tăng từ 1,109 lên 1,294 USD/lot.
  • Cao su RSS3: Tăng từ 94,500 lên 104,000 JPY/lot.

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư tương lai

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý